جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتهمت


ترانه سرا: مسعود هوشمند
ابی

ای خدا کاشکی برای آدما
دل بی رنگ و ریا ساخته بودی
کاشکی جای غضب و کینه ی دل
دل پر مهر و وفا ساخته بودی
دیگه قلب آدما از آهنه
کارشون ریا و تهمت زدنه
آدما از همه چی دل بریدن
جای روز به ظلمت شب رسیدن
وای از این تهمت بی جا
وای از این رنگ و ریا
وای از این قلب دو رنگ و
دل سنگ آدما
دیگه قلب آدما از آهنه
کارشون ریا و تهمت زدنه