جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتنها بودن


محسن چاوشی

من با زخم زبونات رفیقم
مرهم بذار با حرفات رو زخم عمیقم
با توام که داری به گریه م میخندی

کاش میشد بیایی و به من دل ببندی
تنها بودن یه کابوس شومه عزیزم