جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتنهاترین سردار


ترانه سرا: محمود شاهرخی
محمد اصفهانی

نگون گردی ای آسمان
که خصمی با آزادگان
پسندیدی بر مجتبی
تو بیداد اهریمنان
سلیمانی شد بی نگین
ز سرداران تنها ترین