جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتنهائی سمج


ترانه سرا: شهیار قنبری
راستین

تنهایی سمج منو تنها بذار
دست از سرم بردار
دست از سرم بردار
میخوام دوباره عشق چشمامو تر کنه
روزای خالیمو زیر و زبر کنه
میخوام بلرزه باز زمین ، زیر پام
آخ که چه می ارزه بغض ته صدام
آخ که چه می ارزه بغض ته صدام
تنهایی سمج منو تنها بذار
دست از سرم بردار
دست از سرم بردار
میخوام دوباره عشق مثل یه دیوونه
درا رو بشکنه ، خود بسوزونه
میخوام دوباره عشق مثل تگرگ و باد
منو بغل کنه ، هر وقت دلش میخواد
هر وقت دلش میخواد
تنهایی سمج منو تنها بذار
دست از سرم بردار
دست از سرم بردار
میخوام دوباره عشق عطرشو بپاشه
حریف تنهایی ، رفیق ما باشه
میخوام دوباره عشق آستینو تر کنه
نازک دلی هامو یک جا از بر کنه
میخوام دوباره عشق مثل یه دیوونه
درا رو بشکنه ، خود بسوزونه
میخوام دوباره عشق مثل تگرگ و باد
منو بغل کنه ، هر وقت دلش میخواد
هر وقت دلش میخواد
تنهایی سمج منو تنها بذار
دست از سرم بردار
دست از سرم بردار
تنهایی سمج منو تنها بذار
دست از سرم بردار
دست از سرم بردار