جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتلافی


مهدی مقدم

گفته بودم یه روز بهت
تلافی در میارم
تلافیم اینه عزیزم
کاری باهات ندارم
غروب عشقمون برام
چه باشکوه و خوبه
برای من تولده
برای تو غروبه
از این به بعد اسم مارو جدا جدا میارن
آخه حساب دو غریبه رو سوا میذارن
میتونی هرجا بشینی
بگی که برمی گردم
اصلا خودت یه روز میای
میگی که توبه کردم
اون روزا که چشمای من
چشمه ی گریون بودن
داشتن برای این روزا
ترانه می سرودن
(ها ها ...)
گفته بودم آخر کار
تلافی در میارم
تلافیم اینه بعد از این
کاری باهات ندارم