جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتقصیر


خواننده: رامین بی باک

هاااااااای
هاااااااای
هر کی اومد تو زندگیم
میبردمش تا آسمون
یه روز میشد رفیق راه
فردا واسم بلای جون
همیشه قلب عاشق و به دست هر کی سپرد
نمیدونم بد می آورد یا چوب سادگیش و خورد
هر چی که به سرم اومد
تقصیر هیچ کسی نبود
هر چی که بود پای خودم
تو قصه هام کسی نبود
هیچ کسی عاشقم نشد
هیچ کی سراغم نبود
جواب کار خودمه
هر چی بلا به سرم اومد
تقصیر هیچ کسی نبود
هر چی که بود به پای من
فقط تو بعد از این نیا میون لحظه های من
رفاقتت مال خودت منت نذار رو سرم
این قصه ها تمو شده دیگه نیا دور و برم
تقصیر هیچ کسی نبود
هر چی که بود به پای من
فقط تو بعد از این نیا میون لحظه های من
رفاقتت مال خودت منت نذار رو سرم
این قصه ها تمو شده دیگه نیا دور و برم
هر چی که به سرم اومد
تقصیر هیچ کسی نبود
هر چی که بود پای خودم
تو قصه هام کسی نبود
هیچ کسی عاشقم نشد
هیچ کی سراغم نبود
جواب کار خودمه
هر چی بلا به سرم اومد