جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتفسیر


فتانه

تو معراج نفس از تن تو میلاد دوباره
تو تفسیر گل و نوری تویی شرح ستاره
تو ای روح صدای گرم داوود
ببر با خود مرا تا ارض موعود
تویی جان جهان من خاک سردم
تو مفهوم شفا من عین دردم
تو تقدیر منی من راهی تو
ندارم جز سر همراهی تو
تو تعمیم سحر بسته شکوفه
تو ماه نقشم و خورشید کوفه
تو تعمیم سحر بسته شکوفه
تو ماه نقشم و خورشید کوفه