جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتصنیف چه دانستم


ترانه سرا: مولانا
پریسا

چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون
دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون
چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید
چو کشتی‌ام در اندازد میان قلزم پرخون
زند موجی بران کشتی که تخته‌تخته بشکافد
که هر تخته فروریزد ز گردشهای گوناگون
نهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دریا را
چنان دریای بی​پایان شود بی​آب چون هامون