جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتصنیف همه هست آرزویم


ترانه سرا: فصیح الدین رضوانی
پریسا

همه هست آرزویم
همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی
که ببینم از تو رویی
که ببینم از تو رویی
چه زیان ترا که من هم
چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی
برسم به آرزویی
برسم به آرزویی
به کسی جمال خود را ننموده‌ای و بینم
به کسی جمال خود را ننموده‌ای و بینم
همه‌جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی
همه‌جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی
همه هست آرزویم
همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی
چه زیان ترا که من هم
چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی
همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی
چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی
چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی