جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتصنیف سرگردان


علیرضا افتخاری

خداوندا به فریاد دلم رس
کس بی کس تویی ما مانده بی کس
همه گویند که طاهر کس نداره
خدا یار مویه چه حا جته کس
سرگردان ،‌ سرگردان ، سرگردانم
نتوانم روی از تو برگردانم
من از تو دوری نتوانم ، نتوانم
دمی بنشین تا سوز دل بنشانم ، ‌سوز دل بنشانم
بیا جانا دل پر درد ما بین
سرشک گرم و آه سرد ما بین
غم مهجوری و داغ غریبی
همه بر جان غم پرورد ما بین
بیا تا قدر یکدیگر بدانیم
که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم
نگارینا دل و جان ته داری
همه پیدا و پنهانم ته داری
نمی دونم که این درد از که دارم
همی دونم که درمانم ته داری