جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتصنیف دشتی_دیر مغان


ترانه سرا: حافظ
سالار عقیلی

در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
مست از می و
مست از می ومیخواران از نرگس مستش مست
در نعل سمند او شکل مه ما پیدا
و از قد یلند او بالای صنوبر پست
آخر به چه گویم هستاز خود خبرم چون نیست
وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست
شمع دل دمسازم بنشست
شمع دل دمسازم بنشست چه او برخاست
و افغان از نظربازان برخاست چه او بنشست

آخر به چه گویم هستاز خود خبرم چون نیست
وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست
با وی نظرم چون هست

در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
مست از می و
مست از می ومیخواران از نرگس مستش مست
نرگس مستش مست