جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتصبیح صد دونه


گیتی

دیگه دل از غم تو تسبیح صد دونه شده
دونه دونه هر دونش مثل یه غمخونه شده
از همون روزی که دل با غم تو همسایه شد
دیگه شادی واسه من قصّه و افسانه شده
یه روزی گفتی میخوام اشکاتو دریا ببینم

نمنمک قصّه نخور حالا یه رودخونه شده
این دل خونه خراب آواره از خونه شده
هنوزم دل نشده دوباره دیوونه شده
از همون روزی که دل با غم تو همسایه شد
دیگه شادی واسه من قصّه و افسانه شده
یه روزی گفتی میخوام اشکاتو دریا ببینم

نمنمک قصّه نخور حالا یه رودخونه شده
این دل خونه خراب آواره از خونه شده
هنوزم دل نشده دوباره دیوونه شده
از همون روزی که دل با غم تو همسایه شد
دیگه شادی واسه من قصّه و افسانه شده
یه روزی گفتی میخوام اشکاتو دریا ببینم

نم نمک قصّه نخور حالا یه رودخونه شده
نم نمک قصّه نخور حالا یه رودخونه شده
نم نمک قصّه نخور حالا یه رودخونه شده