جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتشنه


ترانه سرا: اردلان سرفراز
شهره

مثل من کسی تو عشق فنا نمیشه
واسه من عشق و خدا دوتا نمیشه
قصه های عاشقانه تو کتابا
هیچ کدوم قصه ی عشق ما نمیشه
هرنفس تشنه دیدار تو هستم
حتی من عاشق آزارتو هستم
بیشتر ازین نمیشه کسی رو دوست داشت
اینقدر که من گرفتار تو هستم
مثل من کسی تو عشق فنا نمیشه
واسه من عشق و خدا دوتا نمیشه
قصه های عاشقانه تو کتابا
هیچ کدوم قصه ی عشق ما نمیشه

دریای من توباش منم موج دربه در
ساحل مرا شکست تو نگذار بشکنم
ای تو صدای عاشق من شور گفتنم
در کوچه های عشق تورا پرسه میزنم.
با من باش با من باش چشمم را دیدن باش
عاشق باش عاشق باش یک لحظه بامن باش
مثل من کسی تو عشق فنا نمیشه
واسه من عشق و خدا دوتا نمیشه
قصه های عاشقانه تو کتابا
هیچ کدوم قصه ی عشق ما نمیشه
هرنفس تشنه دیدار تو هستم
حتی من عاشق آزارتو هستم
بیشتر ازین نمیشه کسی رو دوست داشت
اینقدر که من گرفتار تو هستم
اینقدر که من گرفتار تو هستم......