جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهترانه سازوآواز


ترانه سرا: سایه
سالار عقیلی

دلی که پیش تو ره یافت باز پس نرود
هوا گرفته عشق از پی هوس نرود
به بوی زلف تو دم میزنم درین شب تار
و گرنه چون سحرم بی تو یک نفس نرود
چنان به دام غمت خو گرفت مرغ دلم
که یاد باغ بهشتش درین قفس نرود
نثارآه سحر میکنم سر شک نیاز
که دامن توام ای گل ز دسترس نرود
دلا بسوز و به جان بر فروز آتش عشق
کزین چراغ تو دودی به چشم کس نرود
فغان بلبل طبعم به گلشن تو خوش است
که کار دلبری گل ز خار و خس نرود
دلی که نغمه نا قوس معبد تو شنید
چو کودکان ز پی بانگ هر جرس نرود
بر آستان تو چون سایه سر نهم همه عمر
که هر که پیش تو ره یافت باز پس نرود