جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتبریزیم


عارف

یئنه دؤشدؤن یادیما سن، سن ای تبریزیم تبریزیم
باخ تؤستؤسؤزاودوما سن، سن ای تبریزیم تبریزیم
یئنه دؤشدؤن یادیما سن، سن ای تبریزیم تبریزیم
باخ تؤستؤسؤزاودوما سن، سن ای تبریزیم تبریزیم
یوللار اوزون، داغلار اوجا، گؤرؤشه ریک سؤیله هاچان؟
سئوینمه دیم بیر آنداجان، سن ای تبریزیم تبریزیم
یوللار اوزون، داغلار اوجا، گؤرؤشه ریک سؤیله هاچان؟
سئوینمه دیم بیر آنداجان، سن ای تبریزیم تبریزیم
فیکریم اولوبدو دربه در، وطن دئیبب هی ایل گئدر
صبرلی سن داغلار قدر، سن ای تبریزیم تبریزیم
فیکریم اولوبدو دربه در، وطن دئیبب هی ایل گئدر
صبرلی سن داغلار قدر، سن ای تبریزیم تبریزیم
یوخولارین هراساندیر، یئنه گؤیله رین دوماندیر
سسیمه سس وئر آماندیر، سن ای تبریزیم تبریزم
بابامین سنگری اولدون، دیلیمین ازبری اولدون
ارلره آند یئری اولدون، سن ای تبریزیم تبریزیم
***
یئنه دؤشدؤن یادیما سن، سن ای تبریزیم تبریزیم
باخ تؤستؤسؤزاودوما سن، سن ای تبریزیم تبریزیم
یئنه دؤشدؤن یادیما سن، سن ای تبریزیم تبریزیم
باخ تؤستؤسؤزاودوما سن، سن ای تبریزیم تبریزیم
یوللار اوزون، داغلار اوجا، گؤرؤشه ریک سؤیله هاچان؟
سئوینمه دیم بیر آنداجان، سن ای تبریزیم تبریزیم
یوللار اوزون، داغلار اوجا، گؤرؤشه ریک سؤیله هاچان؟
سئوینمه دیم بیر آنداجان، سن ای تبریزیم تبریزیم
فیکریم اولوبدو دربه در، وطن دئیبب هی ایل گئدر
صبرلی سن داغلار قدر، سن ای تبریزیم تبریزیم
فیکریم اولوبدو دربه در، وطن دئیبب هی ایل گئدر
صبرلی سن داغلار قدر، سن ای تبریزیم تبریزیم
یوخولارین هراساندیر، یئنه گؤیله رین دوماندیر
سسیمه سس وئر آماندیر، سن ای تبریزیم تبریزم
بابامین سنگری اولدون، دیلیمین ازبری اولدون
ارلره آند یئری اولدون، سن ای تبریزیم تبریزیم.