جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتاپ تاپ


کورس

تاپ تاپ صدای قلبمه انگار یارم داره میاد
به جونم آتیش می زنه ناز میکنه خیلی زیاد
کاشکی با برق نگاش آتیش به قلبم بزنه
غنچه روی اون لباش مثل گل نسترنه
یا که به پاش میوفتم یا که براش می میرم
تا از لبای نازش بوسمو پس بگیرم
تاپ تاپ صدای قلبمه انگار یارم داره میاد
به جونم آتیش می زنه ناز میکنه خیلی زیاد
تیک تیک صدای ساعته کاشکی که زود تر برسه
برای زنده بودنم یه بوسه از لباش بسه

بازم از توی باغچه برای اون عزیزم
هزارتا گل میچینم تا که به پاش بریزم
تاپ تاپ صدای در میاد میرم درو وا می کنم
از لب یار خوشگلم یه بوسه پیدا می کنم
تاپ تاپ صدای قلبمه انگار یارم داره میاد
به جونم آتیش می زنه ناز میکنه خیلی زیاد
تیک تیک صدای ساعته کاشکی که زود تر برسه
برای زنده بودنم یه بوسه از لباش بسه