جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتاثیر زندگی


محسن چاوشی

دوباره بازیچه شدم توی تئاتر زندگی
تو این نمایشنامه دل شکسته شد به سادگی
نقش نبودن واسه توستنقش شکستن واسه من
صندلی خالی از تو شد ای بی صدا حرفی بزن
ای بی صدا حرفی بزن
پیاده تا نبودنت رفتم و تنها تر شدم
توی تئاتر زندگیبغض یه بازیگر شدم
پیاده تا نبودنترفتم و تنها تر شدم
توی تئاتر زندگی بغض یه بازیگر شدم
خورشید ما کاغذی بودفقط دکر بود همین
گلوله های برفیمون آب نشدن روی زمین
پرده به آخرش رسیدتکرار تلخ خواهشم
رو صحنه بی تو حالا من غمگین ترین نمایشم
پیاه تا نبودنترفتم و تنها تر شدم
توی تئاتر زندگیبغض یه بازیگر شدم
پیاه تا نبودنت رفتم و تنها تر شدم
توی تئاتر زندگیبغض یه بازیگر شدم