جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی راهه ها


علی لهراسبی

اونی که مدعی بود عاشقته
اونی که مدعی بود عاشقته
اونی که مدعی بود عاشقته
اونی که مدعی بود عاشقته
تو رو تو فاصله ها تنها گذاشت
بی خبر رفت
بی خبر رفت
بی خبر رفت
بی خبر رفت
بی خبر رفت
بی خبر رفت
بی خبر رفت
بی خبر رفت
بی خبر رفت
بی خبر رفت و تو این بی راهه ها
ردپاشم واسه چشمات جا نذاشت
آه ......... دل رو سوزوندی
آه .......... چرا نموندی؟
آه ......... دل رو سوزوندی
آه .......... چرا نموندی؟
من و هر ثانیه و جنون تو
واسه من همین خیالت هم بسه
بذار جاده ها اشتباه برن
ما که دستمون به هم نمیرسه
نمیرسه
نمیرسه
نمیرسه
آه ......... دل رو سوزوندی
آه .......... چرا نموندی؟
آه ......... دل رو سوزوندی
آه .......... چرا نموندی؟