جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی خیال شو


ترانه سرا: الیا منفرد
حمید خندان

شمع عاشقیت اگه باز نشسته رو به باد
باز نبر مارو ز یاد بی خیال شوبی خیال شو
دل عاشقت اگه باز شکسته بی صدا
می بری از ما نگاه بی خیال شو بی خیال شو
بی خیال شو اگه خاکستریه رنگ دلت
بی خیال شو اگه یار قدیمی کرده ولت
بی خیال شو اگه دنیا روزاشم رنگ شبه
بی خیال شو کسی گوش نمی ده به حرف دلت
به کسی چه اگه آسمون ستاره کش شده
به کسی چه دل خسته م به نگاهت خوش شده
بی خیال شو دل دریا کن فردار ببین
به کسی چه به کسی چه دلم عاشقت شده
بی خیال شو بی خیال شو
دم تو گرم که هنوز عاشقی توی خونته
حالیته هنوز رفاقت گرچه غم به جونته
دم تو گرم که پرو بالی داره حس نگات
غم مخور گریه نکن اینا روز خوبته