جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی تو


محمد نوری

من بیهوده می خواهم ، از یاد تو بگریزم
ای همه هستی من ، از مهر تو لبریزم
تو دریای من هستی ، هرگز از خود مرانم
من ساحلی غریبم ، باید با تو بمانم
بی تو ، چون کویر تشنه ی آبم
بر موج هستی چون حبابم
بی قرارم و بی تابم
بی تو چون کتاب بسته ای هستم
شاخه ی شکسته ای هستم
عابر خسته ای هستم

من بیهوده می خواهم ، از یاد تو بگریزم
ای همه هستی من ، از مهر تو لبریزم
تو دریای من هستی ، هرگز از خود مرانم
من ساحلی غریبم ، باید با تو بمانم
بی تو ، چون کویر تشنه ی آبم
بر موج هستی چون حبابم
بی قرارم و بی تابم
بی تو چون کتاب بسته ای هستم
شاخه ی شکسته ای هستم
عابر خسته ای هستم

بی تو از آلبوم: بوی دیروز ۲۴


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-04-09 22:47:34


بی تو از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-04-10 23:27:33