جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی تو


ترانه سرا: پااک سیما زکی پور
اندی

عشق تو منو میکشه
یاد تو منو میکشه
فکر تو منو میکشه
راز تو منو میکشه

بی تو اسیرم
بی تو میمیرم
بی تو دلگیرم
بی تو میمیرم

عشق تو منو میکشه
یاد تو منو میکشه
فکر تو منو میکشه
راز تو منو میکشه

تن عاشق شب دیدار
شوق بوسه دل تبدار
بی تو تنها توی دنیا
چه امیدی واسه فردا

بی تو اسیرم
بی تو میمیرم
بی تو دلگیرم
بی تو میمیرم

عشق تو منو میکشه
یاد تو منو میکشه
فکر تو منو میکشه
راز تو منو میکشه

پیچک عشق دو تا دستات
بوی بارون عطر موهات
راز چشمات عشق پنهون
من و این دل توی زندون

بی تو اسیرم
بی تو میمیرم
بی تو دلگیرم
بی تو میمیرم

عشق تو منو میکشه
یاد تو منو میکشه
فکر تو منو میکشه
راز تو منو میکشه

عشق تو منو میکشه
یاد تو منو میکشه
فکر تو منو میکشه
راز تو منو میکشه

عشق تو منو میکشه
یاد تو منو میکشه
فکر تو منو میکشه
راز تو منو میکشه