جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی تو میمیرم


خواننده: عباس قادری

بی تو زندگیم تباه دیگه
بخت عشق من سیاهه دیگه
هستم بی رخ تو زنده به گور
بودن بی تو اشتباه دیگه
تا کی مانم در ناکامی
دلشادم کن با پیغامی
با این غم ها تا کی تنها
از دنیا سیرم بی تو میمیرم
از دنیا سیرمآخه بی تو میمیرم
پیک عشقم بسوی تو اومده اما بر نگشت
ننوشتی حتی برام بین ما هر چی بود گذشت
با این غم ها تا کی تنها
از دنیا سیرم بی تو میمیرم
از دنیا سیرمبی تو میمیرم
بی تو زندگیم تباه دیگه
بخت عشق من سیاهه دیگه
هستم بی رخ تو زنده به گور
بودن بی تو اشتباه دیگه
تا کی مانم در ناکامی
دلشادم کن با پیغامی
با این غم ها تا کی تنها
از دنیا سیرم بی تو میمیرم
از دنیا سیرمبی تو میمیرم