جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی تو دلم تنگه


رامش

روزا وقتی خورشید خانوم
پیداش میشه دامن کشون
میبینه من بی تو دلم تنگه
شبا که ماه از آسمون
سرمیکشه تو خونه امون
میبینه من بی تو دلم تنگه
یادم میاد اون روزا
نه غم نه دردی داشتم
شب با خیال راحت
سر رو زمین می ذاشتم
ماه وقتی منو میدید
با خنده هام می خندید
اما حالا میدونه
دنیا برام زندونه
وقتی بهار سر می زنه
میاد خونه در میزنه
میبینه من بی تو دلم تنگه
پاییز که از سفر میاد
غمگین و بی خبر میاد
میبینه من بی تو دلم تنگه
یادم میاد اون روزا
نه غم نه دردی داشتم
شب با خیال راحت
سر رو زمین می ذاشتم
ماه وقتی منو میدید
با خنده هام می خندید
اما حالا میدونه
دنیا برام زندونه
وقتی شکوفه می زنه
بلبل تا میخواد بخونه
میبینه من بی تو دلم تنگه
وقتی که مرغ بخت من
تنها میاد سر وقت من
میبینه من بی تو دلم تنگه
یادم میاد اون روزا
نه غم نه دردی داشتم
شب با خیال راحت
سر رو زمین می ذاشتم
ماه وقتی منو میدید
با خنده هام می خندید
اما حالا میدونه
دنیا برام زندونه