جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبیژن مرتضوی


عکس تو

رخ دادن عریان توکنار ناگهانگی
یه اتفاق ساده نیست
شعله نفس کشیدنت
وسوسه سرخ تماشا کردنت
اینهمه زیبا شدگی کشف به خود رسیدنه
تکون نخور یه لحظهء دیگه توی رفتن بمون
تا این نفس بریدگی حک بشه روی خاطره
کنار دلواپسی تقویم لبخندی بزن
که دل دل و دلشوره از آیندهء رویا بره
عکس توروآخاگه میشد میتونستم بگیرم
طعم غزلپاره میداد لبام از بوسیدنش
گذشته پرپر میشد از گذشتن از این حادثه
آینده آینده میشد به اشتیاق دیدنش


آخ اگه میشد عکسی از تو میگرفتم رو به من
از همه فاصله ها جهان همینجایی میشد
از هرم آتیش بازیه تصویر عریانیه تو
میمرد مرگ و زندگی مرور زیبایی میشد
تا توبه جانب جهان آغوشتو وا میکنی
خورشیدای منتظرتک تک به سمت من میان
ترانه های گمشدهسمفونیای ناتموم
دوبارگی میکنن و یه فرصت تازه میخوان
الان که عریان رد میشی ازآینه و مگنولیا
میمیرم از زیبایی و دوباره به دنیا می یام
تا من همیشگی کنم ای شعر دلبرانه رو
کاشکی زمان گم میشد و
ای کاش یه دوربین بود باهام
\"ای کاش یه دوربین بود باهام\"
عکس تو روآخاگه میشد میتونستم بگیرم
طعم غزلپاره میداد لبام از بوسیدنش
گذشته پرپر میشد از گذشتن از این حادثه
آینده آینده میشد به اشتیاق دیدنش