جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبیا که آرزوم همینه


گوگوش

نمی دونم کدوم دستی تو رو از من جدا کرد
تو رو برد و منو با گریه کردن آشنا کرد
نمی دونست توی سینه دلی دیوونه دارم
نمی دونست امیدی تو دل ویرونه دارم
میگم خدایا ، امروز و فردا ، دوباره بر می گرده اما
اگه تو خواب دوباره پیدات کنم ، بخندم و نیگا به چشمات کنم
بیا که آرزوم همینه
هزار تا دل اگه اسیرم باشن ، دلم می خواد تو باشی کنار من
بیا که آرزوم همینه
نمی دونم چرا رفتی چرا پیشم نموندی
چرا اون عشق شیرینو به رسوایی کشوندی
نمی دونی توی سینه دلی دیوونه دارم
نمی دونی امیدی تو دل ویروونه دارم
میگم خدایا ، امروز و فردا ، دوباره بر می گرده اما
اگه تو خواب دوباره پیدات کنم ، بخندم و نیگا به چشمات کنم
بیا که آرزوم همینه
هزار تا دل اگه اسیرم باشن ، دلم می خواد تو باشی کنار من
بیا که آرزوم همینه