جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبیا بیا


خواننده: مرتضی

کی بود اونکه تا رسید گل از گل دل شکفت
با یک کلام ساده یک عالمه قصه گفت
یه کهکشون ستاره تو نیلی چشاش بود
لحن پرنده های چاوشی تو صداش بود
لحن پرنده های چاوشی تو صداش بود
بیا بیا بگو که اون کی بوده
ساده دل عاشقم ربوده
عشقشو با جون خریدم
وای که چه ارزون بوده
بیا بیا بگو که اون کی بوده
ساده دل عاشقم ربوده
عشقشو با جون خریدم
وای که چه ارزون بوده

کی بود اونکه کلید قفل دل بسته شد
معنای ساده این قصه سر بسته شد
فرشته خدا بود که رو زمین پا گذاشت
بین دوستت دارم با عاشقتم خط گذاشت
بین دوستت دارم با عاشقتم خط گذاشت
بیا بیا بگو که اون کی بوده
ساده دل عاشقم ربوده
عشقشو با جون خریدم
وای که چه ارزون بوده
بیا بیا بگو که اون کی بوده
ساده دل عاشقم ربوده
عشقشو با جون خریدم
وای که چه ارزون بوده
بیا و قصه گوی هزار و یک شبم باش
جواب این سئوال پر از تاب و تبم باش
تو شهد عاشقی را روی لبام نشوندی
معراج من تو بودی منو به عرش رسوندی
بیا بیا بگو که اون کی بوده
ساده دل عاشقم ربوده
عشقشو با جون خریدم
وای که چه ارزون بوده
بیا بیا بگو که اون کی بوده
ساده دل عاشقم ربوده
عشقشو با جون خریدم
وای که چه ارزون بوده