جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبیاد روح انگیز


حمیرا

دل خون شد از امید و نشد یار یار من
ای وای بر من و بده امیدوار من
از جور روزگار نگریم که در پناه
هم روز من سیه شد و هم روزگار من