جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبگو مگو


ویگن

با من بگو مگو نکن هرچی بگی جواب داره
دلمو اگه نرنجونی پیش خدا ثواب داره
پیش خدا ثواب داره
با من بگو مگو نکن هرچی بگی جواب داره
دلمو اگه نرنجونی پیش خدا ثواب داره
پیش خدا ثواب داره
راضی نشو ای عشق من به دشت غم رها بشی
با این همه عشق و صفا بی مهر و بی وفا بشی
بی مهر و بی وفا بشی
کاری نکن که عاقبت از هم دیگه جدا بشیم
بی همدم و بی هم زبون اسیر لحظه ها بشیم
اسیر لحظه ها بشیم
با من بگو مگو نکن هرچی بگی جواب داره
دلمو اگه نرنجونی پیش خدا ثواب داره
پیش خدا ثواب داره
خنده بکن شادی بکن فدای خنده هات بشم
هرچی دلت می خواد بگو قربون اون صدات بشم
قربون اون صدات بشم
با تو قشنگه زندگی الهی که فدات بشم
بیا بیا امید من فدای خاک پات بشم
فدای خاک پات بشم
با من بگو مگو نکن هرچی بگی جواب داره
دلمو اگه نرنجونی پیش خدا ثواب داره
پیش خدا ثواب داره
از دل سنگ از دل من
از دل سنگ از دل من مهر می خواد وفا می خواد
از اون دو چشم مهربون نگاه آشنا می خواد
مهر و محبت دل من بی چون و بی چرا می خواد
عزیز من این دل من فقط ازت صفا می خواد
فقط ازت صفا می خواد
با من بگو مگو نکن هرچی بگی جواب داره
دلمو اگه نرنجونی پیش خدا ثواب داره
پیش خدا ثواب داره