جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبگذر


پوران
ایرج

بیا بزار دستت عزیز من توی دست من
از من توبگذر بگزار و بگذر
چو من شدم مست تو. تو هم شوی مست من
از من توبگذر بگزار و بگذر
از دل خود سخن بگو با دل بیقرارم بگذراز این سخنبتامن که دلی ندارم
عشق تو شد بلایدل تا چه کند به جانم
با دل بینوای خود من چکنم ندانم
عشق تو شد بلایدل تا چه کند به جانم
با دل بینوای خود من چکنم ندانم
تا که از غمم دل تو خبر ندارد
شب تیره من و تو سحر ندارد(2)
گرچه از فراقه تو خسته جانم
بخدا به عشق تو بستث جانم(2)
عشق تو شد بلایدل تا چه کند به جانم
با دل بینوای خود من چکنم ندانم(2)