جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبچگی


مهدی مقدم

میدونم نشنیدی از من
یه بار بگم دوستت دارم
میدونم قدر یه دنیا
به احساست بدهکارم
میدونم اشتباه کردم
عزیزم حق بهت میدم
تو با عشق پیش من بودی
اینو هرگز نفهمیدم
چرا یادم میره دستات
پناه دست سردم بود؟
چرا یادم میره حرفات
یه مرهم روی دردم بود؟
با اینکه خوبی‌های تو
همیشه بی عوض بوده
خیال نکن که این کارها
روی قصد و غرض بوده
میدونم نشنیدی از من
یه بار بگم دوستت دارم
میدونم قدر یه دنیا
به احساست بدهکارم
میدونم اشتباه کردم
عزیزم حق بهت میدم
تو با عشق پیش من بودی
اینو هرگز نفهمیدم
نمیدونم توی قلبم
یه حس بچگی دارم
تو رو آزار میدم اما
بهت وابستگی دارم
میدونم نشنیدی از من
یه بار بگم دوستت دارم
میدونم قدر یه دنیا
به احساست بدهکارم
میدونم اشتباه کردم
عزیزم حق بهت میدم
تو با عشق پیش من بودی
اینو هرگز نفهمیدم