جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبوسه عید


رامش

لب من لب تو
لب من نه لب تو نه
لب من
لب من حرفای خوب خوب می زنه
میگه عید اومده فصل چمنه
داره با عشوه و با خنده می گه
عید اومد عمر زمستون سر اومد
پای هفت سین گل گندم در اومد
حالا گوش کن چی میگم
میدونی که لبهام چی میخوان
بوسه ازت عیدی میخوان

همه جا گل و سبزه و پروانه شده
دیگه سرمای زمستون مث افسانه شده
گل خنده روی لب زینت هر خونه شده
سفره سرد زمستون دیگه وارونه شده

گل خنده روی لب زینت هر خونه شده
سفره سرد زمستون دیگه وارونه شده
حالا گوش کن چی میگم
میدونی که لبهام چی میخوان
بوسه ازت عیدی میخوان

لب من لب تو
لب من نه لب تو نه
لب من
لب من حرفای خوب خوب می زنه
میگه عید اومده فصل چمنه
داره با عشوه و با خنده می گه
عید اومد عمر زمستون سر اومد
پای هفت سین گل گندم در اومد
حالا گوش کن چی میگم
میدونی که لبهام چی میخوان
بوسه ازت عیدی میخوان
بوسه ازت عیدی میخوان
عیدی میخوان
بوسه میخوان
عیدی میخوان
بوسه میخوان