جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبه کسی نگو


خواننده: اندی

به کسی نگو که دیشب خواب تو رو می دیدم
تو رو مثل ستارهاز آسمون می چیدم
به کسی نگو که گفتم عاشق و دیوونتم
نذار کسی بدونه هر شب در خونه تم
یکی یه دونه گل گلخونه کوچه به کوچه خونه به خونه
یکی یه دونه گل گلخونهنذاری کسی چیزی بدونه
.....نه.....نه.....نه
حرفی اگه شنیدی به روی خودت نیاری
نذاری کسی بدونه با من چه رازی داری
به جز همون خدایی که یار عاشقونه
رازمونو نمی خوام کسی دیگه بدونه
همسایه ها خبر می شن مایه دردسر می شن
آرزوهای من و تو یکی یکی بی ثمر می شن
یکی یه دونه گل گلخونه کوچه به کوچه خونه به خونه
یکی یه دونه گل گلخونهنذاری کسی چیزی بدونه
.....نه.....نه.....نه
به کسی نگو که دیروز با هم قرار گذاشتیم
رو تک درخت کوچه اسممونو نوشتیم
بچه های محله نگیرن سر راهتو
به گوش تو نخونن حرفای دلخواه تو
یکی یه دونه گل گلخونه کوچه به کوچه خونه به خونه
یکی یه دونه گل گلخونهنذاری کسی چیزی بدونه
.....نه.....نه.....نه
حرفی اگه شنیدی به روی خودت نیاری
نذاری کسی بدونه با من چه رازی داری
به جز همون خدایی که یار عاشقونه
رازمونو نمی خوام کسی دیگه بدونه
همسایه ها خبر می شن مایه دردسر می شن
آرزوهای من و تو یکی یکی بی ثمر می شن
یکی یه دونه گل گلخونه کوچه به کوچه خونه به خونه
یکی یه دونه گل گلخونهنذاری کسی چیزی بدونه
.....نه.....نه.....نه
(حرفی اگه شنیدی به روی خودت نیاری)
(نذاری کسی بدونه با من چه رازی داری)
(به جز همون خدایی که یار عاشقونه)
(رازمونو نمی خوام کسی دیگه بدونه)
(همسایه ها خبر می شن مایه دردسر می شن)
(آرزوهای من و تو یکی یکی بی ثمر می شن)
یکی یه دونه گل گلخونه کوچه به کوچه خونه به خونه
یکی یه دونه گل گلخونهنذاری کسی چیزی بدونه
.....نه.....نه.....نه
یکی یه دونه گل گلخونه کوچه به کوچه خونه به خونه
یکی یه دونه گل گلخونهنذاری کسی چیزی بدونه
.....نه.....نه.....نه