جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبهترینی


کامران هومن

بهترینی
دوست دارم چون دلمو نمیشکنی تو
بیشتر از خودم به فکر منی تو
دوست دارم چون همیشه کنارمی تو
خسته که باشم، بی قرارمی تو
بخاطر دلت که دریاست
چشمایی که تموم دنیاست
همیشه از خودت گذشتی
بخاطر همینکه هستی دوست دارم، دوست دارم
تو واسه من نفسی
نیست مثله تو کسی
یه ستاره روی زمینی
تو پاک و مهربونی
تو قدرمو میدونی
توی دنیا بهترینی
تو واسه من نفسی
نیست مثله تو کسی
یه ستاره روی زمینی
تو پاک و مهربونی
تو قدرمو میدونی
همینکه هستی...بهترینی، بهترینی، بهترینی
دوست دارم چون که تکیه گاه می تو
تو گریه هام همیشه پناهمی تو
دوست دارم چون تو شبا ستارمی تو
همه میگن نیمه ی گم شدمی تو
بخاطر دلت که دریاست
چشمایی که تموم دنیاست
همیشه از خودت گذشتی
بخاطر همینکه هستی دوست دارم، دوست دارم
تو واسه من نفسی
نیست مثله تو کسی
یه ستاره روی زمینی
تو پاک و مهربونی
تو قدرمو میدونی
توی دنیا بهترینی
تو واسه من نفسی
نیست مثله تو کسی
یه ستاره روی زمینی
تو پاک و مهربونی
تو قدرمو میدونی
همینکه هستی...بهترینی... بهترینی... بهترینی... بهترینی... بهترینی... بهترینی...