جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبهترینها


ترانه سرا: بهروز رضوی
سیمین قدیری

واسه خودم یه پنجره
برای تو یه آسمون
واسه خودم یه ستاره
برای تو یه كهكشون
واسه خودم یه چشمه سار
برای تو دریاهارو
واسه خودم یه برگ سبز
یه دشت گل برای تو
میخوام میخوام
برای تو یه آسمون
یه دشت گل دریاهارو
واسه خودم یه پنجره
یه برگ سبز چشمه سارو
یك كلمه كه اسم توست
برای من برای من
یه عالمه حرف قشنگ
برای تو برای تو

بهترین ها از آلبوم: آوازهای دیگر


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-01-20 04:34:34