جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبنفشه


هایده

بنفشه بنفشه دریا کناروم اومد بنفشه بنفشه
عشق به جویباروم اومد ساقی شرابم ده شراب نابم ده من از چشاش می ترسم از اون لبای سرخش
خدا منو قربونش کنه هیشالله اسیر دو چشمونش کنه هیشاللههزار هزار یار داری هزار خریدار داری ÷یر و جوون می دونن گرمی بازار داری هرچی بگم جا داره چشمای مست شومت