جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبنشین کنار من


ترانه سرا: جهانبخش پازوکی
مهستی

بنشین کنار من
بنشین که داغونم
اگه موندنی باشم
به عشق تو می مونم
بنشین کنار من
خیلی دلم تنگه
دارم هوای گریه
دلداریت قشنگه
همیشه توی سینه
می زدم تو رو فریاد
وقتی یادت می کردم
گریه مهلت نمی داد
برای درد دل هام
یه هم زبون می خواستم
یه جون پناه برای
یه خسته جون می خواستم
بنشین کنار من
بنشین که داغونم
اگه موندنی باشم
به عشق تو می مونم
دلم رو روزگار بدجور
بد جوری سوزونده
به غیر از یک دل عاشق
واسم چیزی نمونده
تویی که بهترین یاری
بقیش دست تقدیره
که گاهی دست و پا گیره
آدم وقتی میشه تنها
یه روزی باورش میشه
که از جون خودش سیره
که از جون خودش سیره
دلم رو روزگار بدجور
بد جوری سوزونده
به غیر از یک دل عاشق
واسم چیزی نمونده
بنشین کنار من
بنشین که داغونم
اگه موندنی باشم
به عشق تو می مونم
بنشین کنار من
خیلی دلم تنگه
دارم هوای گریه
دلداریت قشنگه
دلداریت قشنگه