جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبمیرم


شهره

خبر دارم تو هم میون جمعی
هنوز پروانه وار در گرد شمعی
خبر دارم دلت طاقت نیاورد
کشید دست تو رو تا اینجا آورد
اگه باشی دل من از خداشه
چه خوبه این خبر دروغ نباشه
خبر دارم تو هم اینجائی امشب
تو هم مثل منی تنهایی امشب
خبر دارم من از دلتنگی تو
دلم شد عاشق یک رنگی تو
خبر دارم من از حال و هوایت
خبر دارم من از حال و هوایت
بمیرم بمیرم بمیرم آی بمیرم من برایت
اونی که از همه چیزا خبر داره
اونی که عشق پاکت رو به سر داره
کی باید باشه غیر از این دل من
بذار رو تو ببینم میمن من
داره دل کنده می شه از تو سینم
که الان روی ماهت رو می بینم
تو هم دلواپس و دل ناگرونی
تو هم ترسیدی از نامهربونی
خبر دارم من از حال و هوایت
خبر دارم من از حال و هوایت
بمیرم آی بمیرم من برایت
خبر دارم تو هم میون جمعی
تو هم پروانه وار در گرد شمعی
خبر دارم تو هم اینجایی امشب
تو هم مثل منی تنهایی امشب
چه خوب کردی که امشب اومدی تو
دوباره سر به این عاشق زدی تو
دل رسوای ماست در زیر پایت
دل رسوای ماست در زیر پایت
بمیرم بمیرم بمیرم آی بمیرم من برایت