جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبمن یاد بده


امیر یگانه

یکم از بی رحمیت به منم یاد بده
به منم بگو چه طور دلت از سنگ شده
به منم یاد بده که چه طور بی دردی
که چه طور یاد منو ، تو فراموش کردی
خیلی دوست دارم بدونم چرا تو دوستم نداری
چرا من عاشق می مونم وقتی تو تنهام می ذاری
چرا منتظر می شینم تا یه روز بیای دوباره
به منم یاد بده اینو ، که وفا ، فایده نداره
به منم یاد بده که فراموش کنم ، شمع احساسمو دیگه خاموش کنم
شب های من پر از حسرت و تنهایی ، ولی تو صاحب بهترین شب هایی
خیلی دوست دارم بدونم چرا تو دوستم نداری
چرا من عاشق می مونم وقتی تو تنهام می ذاری
چرا منتظر می شینم تا یه روز بیای دوباره
به منم یاد بده اینو ، که وفا ، فایده نداره
خیلی دوست دارم بدونم چرا تو دوستم نداری
چرا من عاشق می مونم وقتی تو تنهام می ذاری
چرا منتظر می شینم تا یه روز بیای دوباره
به منم یاد بده اینو ، که وفا ، فایده نداره
که وفا ، فایده نداره
که وفا ، فایده نداره