جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبلا بلا بگیری


رامش

ای دل منو سوزوندی
هی چشممو گریوندی
بلا بلا بلا بگیری تو ای دل
درد بی دوا بگیری تو ای دل

از بس که جنون داشتی
دیدی چه گلی کاشتی
بلا بلا بلا بگیری تو ای دل
درد بی دوا بگیری تو ای دل

تا چشم خمار میبینی
دست و پاتو گم میکنی
تا خنده ی یار میبینی
دست و پاتو گم میکنی

میلرزی تو سینه ی من
ای شیطون بلا همیشه
هی میگم که گول نخوری
اما هیچ سرت نمیشه

بلا بلا بلا بگیری تو ای دل
درد بی دوا بگیری تو ای دل