جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبلات به جونم


امیر آرام

بلات به جونم مهربون خوبم
عاشق می مونم که بیای به خونم
های جون جونم جونم جون جونم تویی
دردت به جونم مهربونم تویی
های جون جونم جونم جون جونم تویی
دردت به جونم مهربونم تویی
مهرت به جونم نازنین خوبم
به پات میشینم که بیای به خونم
های جون جونم جونم جون جونم تویی
دردت به جونم مهربونم تویی
های جون جونم جونم جون جونم تویی
دردت به جونم مهربونم تویی
برای دیدن تو برای خواستن تو
خدا رو شاهد دارم دیگه طاقت ندارم
لحظه ها رو می بینم به انتظار می شینم
به امید روی تو رسیدن به کوی تو
بلات به جونم مهربون خوبم
عاشق می مونم که بیای به خونم
های جون جونم جونم جون جونم تویی
دردت به جونم مهربونم تویی
های جون جونم جونم جون جونم تویی
دردت به جونم مهربونم تویی
برای دیدن تو برای خواستن تو
خدا رو شاهد دارم دیگه طاقت ندارم
لحظه ها رو می بینم به انتظار می شینم
به امید روی تو رسیدن به کوی تو
بلات به جونم مهربون خوبم
عاشق می مونم که بیای به خونم
های جون جونم جونم جون جونم تویی
دردت به جونم مهربونم تویی
های جون جونم جونم جون جونم تویی
دردت به جونم مهربونم تویی