جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبغض


ترانه سرا: جواد شریف پور
شادمهر عقیلی

سرد شدم پشت یه حرف
آب شدم مثل یه برف
خسته شدم بس که مدام هی
به تو گفتم چی میخوای
بازم بازم خودم
بازم میخوامت
بازم میخوامت
بازم میخوامت

بازم میخوامت
بازم میخوامت
I'm With You
دود شدم مثل دروغ ... مثل دروغ
شایعه ... شایعه تو شهر شلوغ
بچه شدم پیش چشات
مرد تو میمیره برات
بازم میخوامت
بازم میخوامت

بازم میخوامت
بازم میخوامت
بازم بازم خودم
بازم میخوامت
بازم میخوامت

بازم میخوامت
بازم میخوامت
خواب شدم مثل یه شب
گرم شدم مثل یه تب
ساده و خام و بی‌هوا
سوختم و نشنیدی صدا
بازم میخوامت
بازم میخوامت

بازم میخوامت
بازم میخوامت
بازم بازم خودم
بازم میخوامت
بازم میخوامت

بازم میخوامت
بازم میخوامت
بازم بازم خودم