جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبعد از چند سال


قیصر

التماس می کردم قسمت می دادم که
به من برگردی

من به پات افتادم اشکامو می دیدی
لرزشه دستامو

بی تفاوت رفتی بی تو من تنهامو

بعده چند سال اولین شبه که از من دوری

تو دلم اشوبه میمیرم اینجوری

بعده چند سال اولین شبه که من تنهامو

تورو نازت میکنم تو البومه عکسامو

بی تو من غمگینم خوابتو می بینم

روبه روی عکسات تا سحر می شینم

چشم به راهت فردا بی تو خیلی تنهام

خسته و داغونم من صداتو می خوام

بعده چند سال اولین شبه که از من دوری....!!

تو دلم اشوبه میمیرم اینجوری

بعده چند سال اولین شبه که من تنهامو

تورو نازت میکنم تو البومه عکسامو...