جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبعد از تو


ترانه سرا: پاکسیما زکی پور
اندی

بعد از تو،میدونم،هیچ عشقی،نمیاد
بعد از تو،میدونم،هیچ عشقی،نمیاد
روی خط شب من و یک نگاه
حرف ناتمومراه نمیه راه
توی فکر تو من و جاده ها
یاد قصه ها یاد بوسه ها
اگه عشق تو باشه یه گناه
دوستت دارم دوستت دارم باز
دوستت دارم باز
بعد از تو،میدونم،هیچ عشقی،نمیاد
بعد از تو،میدونم،هیچ عشقی،نمیاد
زیر چتر عشق آرزوم تویی
پشت سر تویی روبروم تویی
حرف اولی مثل یک سلام
بغض آخری تو غم صدام
اگه عشق تو باشه یه گناه
دوستت دارم دوستت دارم باز
دوستت دارم باز
بعد از تو،میدونم،هیچ عشقی،نمیاد
بعد از تو،میدونم،هیچ عشقی،نمیاد