جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبشکن بشکن


شهره

هر چی می شکنی بشکن
ولی دل منو نشکن
واسه پرنده عشقت
پر پریدنو نشکن
دل شکستنم اندازه داره
تک نشستنم اندازه داره
بذار نگات کنم به روی عاشق
آخه در بستنم اندازه داره
باغ گلدون و بشکن
گل بی گلدون و بشکن
قهر اینو اونو بشکن
دل دیگرونو نشکن
جام می منو بشکن
شاخه نسترن و بشکن
عهد دشمن و بشکن
اما دل منو نشکن
دل شکستنم اندازه داره
تک نشستنم اندازه داره
بذار نگات کنم به روی عاشق
آخه در بستنم اندازه داره
آخه در بستنم اندازه داره