جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبسه دیگه


علی عبدالملکی

حیرونم ازاین که چرانرفتی هنوز پیشمی
آخه روزو شب داری واسه یکی دیگه پر بزنی پر پر‎ ‎پر پر
بسه دیگه چقد میدیم بازی
آخه تو بچیت می نازی
دیگه ازبازیای تو خسته شدم خسته شدم
بسه دیگه چقد میدیم بازی
آخه تو بچیت می نازی
دیگه ازبازیای تو خسته شدم خسته شدم
حیرونم ازاین که چرانرفتی هنوز پیشمی
آخه روزو شب داری واسه یکی دیگه پر بزنی پر پر‎ ‎پر پر
بسه دیگه چقد میدیم بازی
آخه تو بچیت می نازی
دیگه ازبازیای تو خسته شدم خسته شدم
بسه دیگه چقد میدیم بازی
آخه تو بچیت می نازی
دیگه ازبازیای تو خسته شدم خسته شدم