جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبر آتش


ترانه سرا: حافظ
محمد اصفهانی

بر آتش تو نشستیم و دود شوق بر آمد
تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی