جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبرگرد بیا


ترانه سرا: علی استیری
مهدی مقدم

وقتی نیست توی خونه صدای تو
با خودم حرف می زنم به جای تو
هی قدم می زنم و اشک می ریزم
نمی دونی پر غصم عزیزم
می شینم سر روی زانو می ذارم
به خدا دیگه دارم کم میارم
واسه من نذاشتی هیچ نشونه ای
تازه فهمیدم چقدر دیوونه ای
فکر می کردم میشه بود ازت جدا
منو از رو بردی برگرد و بیا
نمی دونی الان دارم چی می کشم
فکر نمی کردم که دلتنگت بشم
فکر می کردم میشه بود ازت جدا
منو از رو بردی برگرد و بیا
نمی دونی الان دارم چی می کشم
فکر نمی کردم که دلتنگت بشم
غم غربت داره این اتاق من
نذار گریه باز بیاد سراغ من
تا نمردم تنها توی خونمون
عزیزم خودتو زودتر برسون
فکر می کردم میشه بود ازت جدا
منو از رو بردی برگرد و بیا
نمی دونی الان دارم چی می کشم
فکر نمی کردم که دلتنگت بشم
فکر می کردم میشه بود ازت جدا
منو از رو بردی برگرد و بیا
نمی دونی الان دارم چی می کشم
فکر نمی کردم که دلتنگت بشم