جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبرو


آهنگساز: محمد مقدم
ترانه سرا: مسعود فرمنش
خواننده: شهره

من تورو نمیخوام
پیش تو نمیام
دل از تو میگیرم
بی تونمیمیرم
برو
دوست ندارم
وای از تو
نده آزارم
وای مردم
فکر فرارم
از دست تو
دوست داری اشکامو
نشنوی حرفامو
بسته باشی رامو
بکشی فردامو
برو
دوست ندارم
وای از تو
نده آزارم
وای مردم
فکر فرارم
از دست تو
من تورو نمیخوام
پیش تو نمیام
دل از تو میگیرم
بی تونمیمیرم
برو
دوست ندارم
وای از تو
نده آزارم
وای مردم
فکر فرارم
از دست تو
دوست داری اشکامو
نشنوی حرفامو
بسته باشی رامو
بکشی فردامو
برو
دوست ندارم
وای از تو
نده آزارم
وای مردم
فکر فرارم
از دست تو