جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبرو دیگه


شهرام کاشانی

برو دیگه برودیگه بسه
برو دیگه برودیگه بسه
برو دیگه دست از سرم بردار

میدونی که من تورو دوست دارم
تو زندگیم فقط تورو دارم
من همیشه تو فکرت هستم
دل به عشق تو بستم
اگه تو منو دوستم نداری
بگو میخوام اینو بدونم
تا که شعرای عاشقیمو
واسه یکی دیگه بخونم
برودیگه بسه
برو دست از سرم بردار
برو دیگه بسه
برو خدانگهدار
برودیگه بسه
برو دست از سرم بردار
برو دیگه بسه
خدانگهدار

من میرم تنهای تنها
تو جاده ی عشق من و ما
اگه تو پیشم نباشی
یاد تو با منه اما امــــا
دیگه تورو ندارم کنارم
یه روزی تو بودی یارم
دیگه تورو ندارم کنارم
یه روزی تو بودی یارم
تویی همه ی تب و تابم

هر شب میای به خوابم
برو برو برو
برودیگه بسه
برو دست از سرم بردار
برو دیگه بسه
برو خدانگهدار
برودیگه بسه
برو دست از سرم بردار
برو دیگه بسه
خدانگهدار

من میرم تنهای تنها
تو جاده ی عشق من و ما
اگه تو پیشم نباشی
یاد تو با منه اما امــــا
برودیگه بسه
برو دست از سرم بردار
برو دیگه بسه
برو خدانگهدار
برودیگه بسه
برو دست از سرم بردار
برو دیگه بسه
خدانگهدار
برودیگه بسه
برو دست از سرم بردار
برو دیگه بسه
برو خدانگهدار
برودیگه بسه
برو دست از سرم بردار
برو دیگه بسه
خدانگهدار
خدانگهدار
خدانگهدار