جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبرو درو وا کن


ایرج

دیگه توی این خونه دلم تنگ اومد ..برو درو وا کن صدای زنگ اومد
چقده خوبه وقتی که در وا بشه.. گل روی اون خوشگله پیدا بشه
سخته انتظار باشه بیقرار دل من ..تنها بمونه پاییز و بهار دل من
سخته انتظار باشه بیقرار دل من ..تنها بمونه پاییز و بهار دل من
شب که میشه ..چون همیشه ..توی خونه ...جای او، بود خالی ..بود خالی
در پی او بس که گشتم ..وای نمانده مرا حالی نه احوالی
چی میشه اگر یار نازم از در بیاد... انتظار من شب تار من سر بیاد
چی میشه اگر یار نازم از در بیاد... انتظار من شب تار من سر بیاد